Ceník účetních služeb :

Zpracování mezd:

Cena činí 250,- Kč za zúčtování jedné měsíční mzdy pro 1 zaměstnance včetně výkazů

Účetnictví pro SVJ:

Cena za účetnictví a ekonomickou správu činí 200,-Kč měsíčně za bytovou jednotku nebo pronajatý nebytový prostor.
Minimální cena u domů s menším počtem jednotek činí 2 000,- Kč měsíčně.

Účetní supervize, účetní audit:

Tato specifická kategorie je stanovená dle individuálních potřeb klienta. Orientačním měřítkemje cca hodinová sazba 1500 Kč.

Vedení účetnictví
Účetnictví – daňová evidence (dle počtu položek)                                                                                                 od 30 Kč/položka
Menší účetní jednotka, neplátce DPH                                                                                                                                   od 2000,-Kč/měsíc  
Menší účetní jednotka, plátce DPH            (1.000 účetních záznamů za rok)                               4000– 6000,-Kč/měsíc
Střední účetní jednotka, plátce DPH      (3.000 účetních záznamů za rok)9000 –15000 měsíc
Větší účetní jednotka, plátce DPH              (5.000 účetních záznamů za rok)                              15000–30000 měsíc
Uvedené nabídky zahrnují zpracování samotného účetnictví,předávání reportingu dle potřeb managementu.
DPH + KH150 Kč + 150 Kč
Daňová evidence Velmi malý rozsah, neplátce DPH, roční zpracování 
                                  , Q plátce DPH, čtvrtletní zpracování(do 100 dokl/Q              Q     plátce DPH, čtvrtletní zpracování (do 300 dokl/Q)                          Q plátce DPH, čtvrtletní zpracování (do 500 dokl/M)                    
6000 -12000 Kč 3000 -4000 Kč 4000-5000 Kč
Malý rozsah, M plátce DPH, měsíční zpracování(do 500 dokl/M)14000–16000 Kč
Větší rozsah, M plátce DPH, měsíční zpracování (nad 500 dokl/M                                                                            16000-18000 Kč
Uvedené nabídky zahrnují zpracování daňové evidence, přehledy dlužníků/věřitelů, propočet daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob
Daňová přiznání, účetní závěrky
Roční závěrka v účetnictví včetně přiznání                   
k dani z příjmu právnických osob3000 -5000Kč
Roční závěrka v daňové evidenci včetně přiznání       
k dani z příjmu fyzických osob a přehledů OSVČ 2000 – 4000 Kč
Přiznání k dani silniční                                                          150 Kč /auto

Účetnictví a daňová evidence:

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. Cenovou nabídku specifikuji po seznámení se s činností a množstvím účetních operací každého individuálního klienta. Cena za vedení účetnictví, příp. daňové evidence je obvykle stanovena paušální měsíční sazbou, roční účetní závěrka a daňové přiznání jsou účtovány samostatně.

Služby vyúčtovávám daňovými doklady po odevzdání  práce.
Základní ceny dle počtu účetních položek a paušální měsíční sazbou:  

Nejsme plátci DPH.