Vedení účetnictví , mezd  a daňové evidence,

daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitostí, daň darovací, daň dědická,rekonstrukce účetnictví

                  GISTER CZ , s.r.o.

                     Lenártová Ivana

             V Rybníčkách 562/8,100 00 Praha 10,                       

mobil : 732471670                  e-mail:lenartova@gister.cz

                   www.gister.cz